• Nieuwsbrief September - Oktober 2023


  2e Seizoenshelft


  Beste leden, donateurs, ouders en lezers van deze nieuwsbrief,

  Met nog een goede nazomer hebben wij nog mooie dagen voor de trainingen en wedstrijden in de 2e seizoenshelft.
  Hopelijk kunnen wij tot ver in oktober nog buiten trainen en spelen.

  Tijd ook voor een nieuwsbrief met veel onderwerpen en als eerste:

   

   


  Jeugd-evenementen

  In 16 juli jl. heeft de Evenementencommissie een jeugdevenement gehouden om nieuwe leden te werven en daar zijn veel mensen op afgekomen.
  Er waren leuke en uitdagende spellen bedacht en iedereen heeft die dag genoten, wat ook heeft geleid tot nieuwe aanmeldingen. Kortom, een geslaagde dag!

  En in het laatste weekeinde van de zomervakantie is ook weer het jeugdkamp gehouden, waarbij op 2 dagen allerhande activiteiten waren gepland voor de jeugd.

  En op zaterdagmiddag de BBQ voor spelers en ouders en ook dat was zeer geslaagd met (eindelijk) ook mooi zomerweer.

  Het bestuur bedankt de evenementencommissie en alle vrijwilligers, die hebben bijgedragen aan deze dagen.

    
  Inloopdag op 16 juli jl.                                                  Jeugdkamp 2023

  Een speciaal woord van dank aan de sponsors, waaronder Supermarkt Fatih Lido (Sneeuwbalstraa, Amsterdam-Noord) en Slagerij Aarse (Mercuriusplein, Amsterdam-Noord).

                       FATIH LIDO
   Mercuriusplein 5-7, Amsterdam-Noord        Sneeuwbalstraat 48, Amsterdam-Noord

   

   


  Softbal-toernooi

  Op 16 juli jl. is er ook een mixed softbal-toernooi gehouden, waarbij 50 clubleden in onderlinge wedstrijden het tegen elkaar opnamen. Ook dit was een geslaagde dag, die werd afgesloten met een BBQ (via Slagerij Aarse)  waar maar liefst 80 clubleden met hun aanhang bij aanwezig waren.
  Ook hier dank aan de organisatoren en de vrijwilligers, die bereid waren om dit op te pakken.

   

  G-ball toernooi

  Op 24 september jl. hebben onze G-ballers op het Perenpad een meerkamp gespeeld tegen twee andere G-ball teams uit Hilversum (de Hurricanes) en Rotterdam (de Saints).

  De wedstrijden, afgewisseld met een lunch, werden met veel plezier gespeeld en het is altijd mooi om te zien hoe de G-ballers genieten van zo’n dag.

  We zijn als club blij dat wij de G-ballers kunnen laten sporten en dat wij met Jos, Fred en Ineke goede ondersteuning hebben voor deze sporters.

  En ook hier weer een woord van dank aan de vrijwilligers en de evenementencommissie om te helpen bij de organisatie.

   

   

   


  Honkbal-incentive

  Endless Minds uit Monnickendam heeft voor zijn klant Nike op 28 september jl. een honkbal incentive op ons veld georganiseerd, waarvoor wij onze kantine, het veld en wat materiaal ter beschikking hebben gesteld tegen een mooie vergoeding voor de club.

  Wil jouw bedrijf ook een keer zo’n incentive doen? Laat het ons dan weten!


  Veldverlichting

  Helaas kunnen wij hier nog steeds geen verdere update geven. We wachten nog steeds op bericht van de Gemeente over de aansluiting op het elektranet en/of een alternatieve stroomvoorziening, om de verlichting in ieder geval te kunnen gaan gebruiken.


  Materiaal / kleding

  Na vele jaren heeft Ron Keijzer aangegeven te willen stoppen met het regelen van de inkoop van materialen en kleding.

  We bedanken Ron voor zijn inzet en het regelen en organiseren van de kleding voor de leden.

  We hebben gelukkig nieuwe mensen gevonden, die dit van Ron willen overnemen en we zullen daar in een volgende nieuwsbrief ook verder aandacht aanbesteden.

  Clubkleding kan nog steeds worden gekocht via Decrowear via deze link:

  http://ans.decroshop.nl/

  En op de website staat ook meer informatie over waar eigen spelmaterialen gekocht kunnen worden:

  https://www.amsterdamnorthstars.nl/kleding-en-materiaal

   

  Bestuurstaken / Wedstrijdsecretariaat

  Omdat er nog wel eens vragen zijn bij (ouders van) leden hierbij een overzicht van de bestuursleden en de wedstrijdsecretaressen en hun taken binnen de club, zodat de vragen direct aan het betrokken bestuurslid kunnen worden gesteld. Maar het kan ook altijd via bestuur@amsterdamnorthstars.nl:


  Bas Pompert    Kantine inkoop
                          Krijt inkoop
                          Ledenadministratie (totdat er een vrijwilliger voor gevonden is)
                          Sportlink
                           E-mailcorrespondentie

  Michiel Ellens  Post & Financiën
                          contact gemeente
                          contact sponsoren
                         (penningmeester@amsterdamnorthstars.nl

  Alexander        contact bond

  Van Aken         contact gemeente

  Sven Verboom contact gemeente

                          coördinatie onderhoud kantine

  Remco van       Notulen

  Geelen             Veld huur

                          zaalhuur

                          Sleutelbeheer

  Sabri Somer     Softbal algemeen

                          Veld beheer (onderhoud overzien)

                          Opslagruimte

  Secretaris        Wedstrijdsecretaris jeugd (Atika)
                         wedstrijd_jeugd@amsterdamnorthstars.nl

                          Wedstrijdsecretaris volwassenen (Megan)
                         wedstrijd_senioren@amsterdamnorthstars.nl

   

   

   


  Vacature penningmeester bestuur

  Zoals aangegeven tijdens de laatste ALV zal de huidige penningmeester na dit jaar stoppen en dus zoeken wij nog een nieuwe penningmeester, die als bestuurslid zorgt voor de financiële zaken van de club.

  Het vraagt gemiddeld enkele uren per week en is voor iemand met enige financiële kennis goed te doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een software-pakket Sportlink om de administratie te verwerken.

  Wil je er meer over weten? Zoek dan contact met Michiel via penningmeester@amsterdamnorthstars.nl


  Grote Clubactie

  Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie en kunnen loten worden gekocht om prijzen te winnen en de club te ondersteunen. Van ieder verkocht lot, komt een deel ten goede aan de club.

  Wil je loten kopen?

  Klik dan op deze link:

  https://lot.clubactie.nl/lot/amsterdam-north-stars/458859


  Of scan de QR-code:

   

   

   

   

   

  Of wil één van onze seniorenteams een Superlot kopen, of weet jij een onderneming die dat – als sponosring - wel zou willen?

  Een Superlot kost € 150,00 en daarmee koop je 50 loten in één keer, waarbij 80% aan de club ten goede komt dus € 120,-.

  Superloten kunnen via deze link worden gekocht:

  https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/amsterdam-north-stars/458859


  Uit alle verkochte Superloten in Nederland wordt één lot getrokken en die club die dat lot heeft verkocht krijgt nog eens € 5.000,- van de Grote Clubactie. Dus ook daarom is het kopen van een Superlot de moeite waard voor de club.

   

  Vrijwilligers

  De vereniging blijft op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de vele taken van de vereniging.

  Interesse? Stuur dan een email aan bestuur@amsterdamnorthstars.nl

  Ook de evenementencommissie zoekt nog een nieuw lid, die wil helpen bij het organiseren van en helpen bij de verschillende jaarlijkse evenementen, die de club organiseert. Meer informatie is te krijgen via evenementen@amsterdamnorthstars.nl

   

  Social Media:

  Als er leuke beelden zijn van trainingen / wedstrijden of een mooi verslag van een wedstrijd of een mooie actie tijdens een wedstrijd, dan kunnen wij die plaatsen op Facebook, Instagram en de website.

  Stuur deze dan naar: communicatie@amsterdamnorthstars.nl.

   

   

   


  Sponsoring

  Eerder hebben wij al gewezen op de verschillende manieren, waarop de club kan worden gesponsord. Dankzij een ouder van één van de leden gaan wij daar nog een nieuwe mogelijkheid aan toevoegen: Vomar.

  Vomar

  Wie vaak bij de Vomar komt kan een klant-is-koning kaart vragen en die koppelen aan de club. Elke keer als er dan boodschappen worden gedaan bij de Vomar krijgt de club daar een percentage van zonder dat het iets extra’s kost.

  Kijk hier voor de uitleg:

  https://youtu.be/Bup19OzWJTc

  De clubcode is nog niet bekend, maar zal nog worden doorgegeven aan de leden.

  En dan zijn er nog de andere mogelijkheden om de club te sponsoren:


  Vriendenloterij

  Door mee te spelen met de Vriendenloterij kun je club als ‘Goed Doel’ kiezen, zodat wij direct profiteren van de inleg. De keuze kan worden doorgegeven aan de Vriendenloterij via de telefoon, chat, social media of per brief. Klik hier voor de verschillende opties. Onze clubcode is 20706.


  Sponsorkliks

  Sponsoren kan ook door online bestellingen te doen via Sponsorkliks, waarbij de club een commissie krijgt van de webwinkel!
  Het kost jou verder niks en de club profiteert direct mee. Er zijn veel webwinkels bij aangesloten, zoals Bol.com / booking.com / Thuisbezorgd.


  Avia Oostzaan

  Als je tankt bij Avia Oostzaan, laat de tankbeurt dan bijschrijven op de Clubspaarkaart van Amsterdam North Stars. Deze ligt bij de kassa en je kunt er om vragen als je afrekent. Per getankte liter krijgen we een vergoeding van Avia.


  Nieuwe Sponsors

  De club zoekt ook altijd nieuwe sponsors van klein tot groot en daarin zijn er veel mogelijkheden. In de basis kennen wij 4 sponsorpakketten, waarbij de prijzen gelden per jaar:

  -       Pakket 1: Euro   75,00      Sticker op sponsorbord (50 x 20) bij kantine

  -       Pakket 2: Euro 150,00      Sticker en vermelding op social media

  -       Pakket 3: Euro 300,00      (In) Doek aan het hek 3 x 1 mtr, social media, sticker.

  -       Pakket 4: Euro 600,00      (In&Out) Doeken aan het Hek, social media, sticker.


  Mocht iemand een sponsor weten, of als één van de leden werkt bij een bedrijf dat wil sponsoren, breng het dan onder de aandacht! Alle bijdragen zijn welkom en geeft ons weer meer ruimte voor het organiseren van evenementen, het onderhouden van clubeigendommen en de aankoop van materialen.
  Op het sponsorbord staan al een paar sponsors vermeld.

   

  Stadspas / Jeugdsportfonds

  Leden, of ouders, die een Stadspas hebben kunnen die ook gebruiken om de contributie van de club vergoed te krijgen en een bijdrage te ontvangen voor de aanschaf van materialen.

  De inkomensgrens is verhoogd door de Gemeente Amsterdam, zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een Stadspas.

  Inkomensgrenzen

  De grens voor toekenning Stadspas is per 1 januari 2023 structureel verhoogd van 120% van het sociaal minimum naar 130%. Dat betekent dat er nog meer kinderen zijn die gebruik kunnen maken van de regeling. Echter, er zijn veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op Stadspas. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen?

   De Stadspas aanvragen kan online of schriftelijk (zie www.amsterdam.nl/kindpakket).

  Daarnaast werkt de club ook samen met het jeugdsportfonds, die een bijdrage kan leveren. Kijk voor meer informatie op:

  https://aanvragen.jeugdfondssportencultuur.nl/amsterdam/

   

   

  Amsterdam, september / oktober 2023

   

  Bestuur Amsterdam North Stars                       bestuur@amsterdamnorthstars.nl