• Nieuwsbrief september 2021 II

  Beste leden,

  Wij hopen dat het goed met jullie gaat. In deze Nieuwsbrief zullen we de nieuwe maatregelen omtrent corona en de stand van zaken met betrekking tot de veldverlichting bespreken. En ten slotte vragen wij aandacht voor een aantal lopende sponsoracties om onze vereniging te ondersteunen.

  Nieuwe coronamaatregelen per 25 september 2021

  Per 25 september zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven. Prettig nieuws uiteraard. In het kort komt het er voor de sport op neer dat alle sportactiviteiten, trainingsvormen en (amateur-) wedstrijden en -competities weer zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. En publiek bij amateurwedstrijden en trainingen zijn toegestaan.

  Voor de kantine gelden echter regels met betrekking tot het coronatoegangsbewijs. Indien er consumpties in de kantine besteld worden en deze buiten worden genuttigd, hoeft hier geen coronatoegangsbewijs voor gevraagd te worden. Er dient wel een coronatoegangsbewijs gevraagd te worden, indien de consumpties binnen in de kantine genuttigd worden. Het lijkt ons dus het meest praktische om te vragen of consumpties zoveel mogelijk buiten genuttigd kunnen worden.

  We zullen de kantine zo aanpassen dat er wel besteld kan worden en de WC bereikbaar is, maar er in principe niet binnen gezeten kan worden. We hopen daarin op jullie begrip.

  Veldverlichting

  In de afgelopen week heeft het bestuur overleg gehad met de gemeente over de veldverlichting. Zoals al eerder gemeld is de aanvraag voor veldverlichting door de gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente heeft inmiddels ook een aannemer geselecteerd en een planning opgesteld. Zoals het er nu naar uitziet zal er na kerst gestart kunnen worden met de aanleg. Hiervoor zal met name langs de randen van het veld gegraven moeten worden (voor bekabeling en ingraven lichtmasten). 

  We krijgen moderne led-verlichting rondom het gehele combiveld. Hierbij kan ook alleen mvoor het softbalveld of alleen voor het honkbalveld de verlichting worden aangezet en kan er gekozen worden voor trainingsverlichting of wedstrijdverlichting. 

  Of we vanaf de start van volgend seizoen al de verlichting kunnen gebruiken, hangt echter af of de aansluiting op het stroomnet door Liander op tijd geregeld kan worden. De gemeente heeft de aanvraag hiervoor ingediend, maar heeft nog geen datum van aansluiting doorgekregen. Zoals wellicht bekend is een aansluiting voor grootverbruikers op het stroomnet momenteel lastig in Amsterdam omdat er te weinig capaciteit is. Tevens moet de mgemeente nog een vergunningprocedure starten waarbij omwonenden eventueel bezwaar kunnen indienen. Moderne led-verlichting heeft echter veel opties om de overlast voor momwonenden te beperken.

  De veldverlichting zal door de gemeente worden geïnstalleerd op kosten van de gemeente. Wel zullen wij meer huur voor het veld gaan betalen en zijn de verbruikskosten voor rekening van de vereniging. Het bestuur zal in kaart brengen wat dit voor onze financiële huishouding betekent en hier in de eerstkomende ledenvergadering uitleg over geven. Al met al gaat het er dus op korte termijn echt van komen en kunnen we hopelijk vanaf de start van komende seizoen de veldverlichting voor trainingen en wedstrijden gaan gebruiken.

  Sponsoracties

  Plus De Bongerd

  Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, loopt er een sponsoractie via Plus De Bongerd en kunnen sponsorpunten aan onze vereniging worden toegekend. Dat loopt goed en we staan momenteel bovenaan in de voorlopige lijst!

  Blijf dus punten toevoegen en dan kunnen wij een mooi bedrag tegemoet zien.

  Grote Clubactie

  Ook is de Grote Clubactie weer begonnen en in plaats van langs de deuren te gaan, zullen wij dit zoveel mogelijk via onlineverkoop laten verlopen. Via deze link kunnen loten gekocht worden, waarbij een deel van de verkoopopbrengst voor de vereniging is. Deel deze link en QR code dus zoveel mogelijk.

   

  SponsorKliks 

  En ten slotte kan er ook nog steeds via SponsorKliks gesponsord worden, dus koop jij online, of ga jij binnenkort een reis boeken, maak dan gebruik van de mogelijkheid om de vereniging te laten sponsoren zonder dat het jullie iets kost!  

  Met sportieve groet,

  Het bestuur