• Nieuwsbrief mei 2020

  Beste leden,
   
  We mogen weer!
  Hoewel we nog steeds geen wedstrijden kunnen spelen, kunnen we gelukkig wel weer ons veld op om te trainen. Nadat de jeugd als eerste was opgestart, kunnen volwassenen vanaf afgelopen maandag ook weer trainen. Hier hebben we met z’n allen naar uitgekeken en het is mooi om iedereen weer actief op het veld te zien!
   
  Wel is het trainen nog gebonden aan strikte richtlijnen, met name om 1,5 meter afstand te houden. Wij willen iedereen toch vooral aansporen om de richtlijnen (vastgelegd in het protocol) goed tot zich te nemen en zich hieraan te houden. Tot nu toe gaat dit bijzonder goed; nu blijft het een kwestie van volhouden. Klik hier voor het protocol.
   
  Contributie 2020
  Ten aanzien van de contributie voor 2020 hebben wij eerder gemeld deze niet (zoals gebruikelijk) vanaf 1 april te zullen innen, maar de ontwikkelingen even af te wachten. Het bestuur heeft begin deze week hierover overleg gevoerd en is tot het volgende besluit ten aanzien van de contributie voor 2020 gekomen. Het bestuur heeft hierbij getracht een zorgvuldige afweging maken tussen de continuïteit van de vereniging en de financiële draagkracht van onze leden.

  • De eerste van drie termijnen (die per 1 april geïncasseerd zou worden) komt te vervallen. Dit betekent dat de contributie over 2020 is vastgesteld op 2/3 van de normale contributie. Leden die niet in termijnen betalen (maar in één keer) zullen ook 2/3 van de contributie in één keer betalen.
  • De tweede en derde termijn voor de contributie 2020 worden conform regulier schema rond 1 juni en 1 augustus geïncasseerd.
  • Uiteraard betekent het feit dat we 1/3 van contributie dit jaar niet binnen zullen krijgen een financiële aderlating voor onze vereniging. Contributie is onze grootste inkomstenbron en daarnaast zal de omzet in de kantine dit jaar ook wegvallen. Wij roepen daarom de leden op om op vrijwillige basis de volledige contributie te betalen, dus ook het 1/3 deel dat niet geïncasseerd wordt, ter ondersteuning van onze vereniging, over te maken. Wij begrijpen echter dat dit niet voor iedereen in deze tijd even makkelijk zal zijn en leggen dit dus voor als mogelijkheid (maar zeker geen verplichting) om onze vereniging te ondersteunen.

   Aangezien het complex is dit deel via de gebruikelijke weg te innen, vragen wij diegenen dit de vereniging willen en kunnen ondersteunen het deel van de contributie dat dit jaar niet geïnd wordt zelf over te maken op: NL76INGB0004700242 t.n.v. Amsterdam North Stars.


  Keep safe en tot snel,
  Bestuur Amsterdam North Stars