• Nieuwsbrief

  juni 2021

  Beste leden,

  Wij hopen dat het goed met jullie gaat. In deze Nieuwsbrief zullen we bespreken dat alle competities weer van start kunnen gaan en onder welke voorwaarden dit zal gaan gebeuren. Daarnaast hebben we nog een aantal mededelingen over praktische zaken.
  Start competities per 26 juni 2021

  Gelukkig het is zover; vanaf zaterdag 26 juni zijn competitiewedstrijden voor iedereen weer

  mogelijk. De KNBSB heeft daarop gemeld de volgende uitgangspunten te hanteren:
  1. We proberen er alles aan te doen onze verenigingen/leden dit seizoen nog zoveel
  mogelijk competitiewedstrijden te kunnen laten spelen.
  2. We houden zolang mogelijk vast aan de promotie/degradatieregelingen, zodat
  wedstrijden competitief zijn en ambitieuze verenigingen de kans behouden om te
  promoveren.

  Belangrijkste punten voor de start van de competities zijn:
  • De seniorenteams in de gesloten klassen (honkbal Senioren 1e, 2e en 3e klasse, Softbal
  Dames 1e en 2e klasse en Softbal Heren Hoofdklasse) kunnen vanaf zaterdag 26 juni
  oefenwedstrijden spelen ter voorbereiding op de competitie. In de gesloten klassen
  worden geheel nieuwe competitieprogramma’s gemaakt om een eerlijke strijd te kunnen
  voeren. De afdeling Competitiezaken heeft de nieuwe competitieprogramma’s vanaf 10
  juli gemaakt en in Sportlink op ‘gepland’ (actief) gezet.
  • De seniorenteams in de open klassen gaan vanaf zaterdag 26 juni direct
  competitiewedstrijden spelen.
  • De zomerstop wordt gehandhaafd, maar deze is ingekort van zes naar drie weken.
  Bovendien houden we voor alle vakantieregio’s dezelfde periode van de zomerstop aan:
  van maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus. De zomerstop valt daarmee precies
  in de overlappende periode van de drie vakantieregio’s.
  Je kunt alle details nog eens nalezen

  Kantine
  Ook kunnen we weer intensiever gebruik maken van de kantine. Er gelden nog wel een
  aantal beperkingen, zoals in alle horecagelegenheden. Belangrijkste voorwaarde is dat
  bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Probeer hier s.v.p. met z’n allen op te
  letten, zeker bij trainingen en wedstrijden. En houdt ook rekening met andere mensen, die
  misschien meer afstand ook nog prettig vinden!

  Wedstrijden
  Wij willen jullie graag een aantal zaken onder de aandacht brengen voor het spelen van
  wedstrijden:
  • Zolang wij nog geen ‘lines man/vrouw’ hebben zijn alle teams zelf verantwoordelijk voor
  het trekken van lijnen. In de rechtergarage staat een krijtkar met een beschrijving hoe
  deze te bedienen.
  • Op het softbalveld ligt de pitcherplaat per leeftijdsgroep op een andere afstand.
  Aangezien het niet veilig is continu drie pitcherplaten te laten liggen, is er momenteel
  een uitneembare pitcherplaat die elk team op de voor hen juiste afstand kan gebruiken.
  Elk team moet dus voor de eigen wedstrijd de plaat op de juiste afstand monteren. We
  werken toe naar een systeem waarbij de pitcherplaat eenvoudiger van afstand gewijzigd
  kan worden (gelijk systeem als de honken).
  • Elk team laat na elke wedstrijd en elke training het veld goed onderhouden achter.

  Bedenk hoe jullie zelf het veld willen aantreffen bij aanvang van een warming up, laat
  het dan ook zo achter.
  Mocht er iemand zijn die bereid is om als ‘lines man/vrouw’ aan de slag te gaan, laat dit dan
  weten aan het bestuur.

  Scheidsrechters
  De scheidsrechtercommissie heeft voor alle teams een indeling gemakt van scheidsrechters
  en dit met de coaches gecommuniceerd. Dit betekent dat er voor alle wedstrijden een
  scheidsrechter is. Prettig als je zelf speelt. Het betekent echter ook dat iedereen een keer
  moet scheidsen bij een ander team. Wij vragen iedereen de indeling van de
  scheidsrechtercommissie goed binnen het eigen team te communiceren en er als team voor
  te zorgen dat er voor elke wedstrijd een scheidsrechter beschikbaar is. Zonder
  scheidsrechter, geen wedstrijd…

  Vacatures
  Er zijn nog diverse vacatures binnen de vereniging waar vrijwilligers voor worden gezocht.
  Wij zijn onder andere dringend op zoek naar:
  • Wedstrijdsecretaris voor honkbal senioren (3 teams)
  • Terreinmeester, voor onderhoud veld, lijnen uitzetten etc.
  • Versterking van het bestuur

  Lidmaatschap
  Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen (liever niet!) dan dient dit voor 1 januari van een
  jaar te gebeuren. We merken dat leden vaak gedurende het jaar opzeggen en dan is de
  contributie nog verschuldigd, onder meer omdat we afdrachten richting de bond moeten
  maken voor alle leden. Die afdracht aan de bond is een substantieel deel van de contributie,
  dus als er in de loop van het jaar wordt opgezegd, zijn we genoodzaakt om de contributie
  nog in rekening te brengen.
  Verder zijn er nog leden, die nog niet de volledige contributie van 2020, of van het eerste
  deel van 2021 hebben betaald en die vragen wij om te gaan betalen. Lukt het niet in één
  keer, dan kan het altijd in termijnen.

  Sponsoring
  Dankzij jullie hebben wij dit jaar al bijna € 200 aan sponsorgeld binnengehaald via
  Sponsorkliks en via donaties aan het Fonds Gehandicaptensport. Daar zijn we heel blij mee,
  omdat wij dit geld weer kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld extra speelmaterialen.
  Blijf dus vooral zo doorgaan en gebruik deze links:

  Sponsorkliks

  Fonds Gewhandicaptensport

  Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en veel honkbal- en softbalplezier!

  Zomerse groet,
  Het bestuur