• Nieuwsbrief juli 2022

  Beste leden, 

  De zomerstop staat voor de deur en dat betekent dat de eerste seizoenshelft er alweer opzit. Tijd voor weer een Nieuwsbrief met enkele updates over de vereniging. Maar allereerst stellen we vast dat het heerlijk is om te zien en te ervaren dat iedereen weer kan trainen en wedstrijden spelen zonder enige restricties. Dat hebben we na twee moeilijke jaren wel verdiend! Ook verheugend is dat het ledenaantal weer is toegenomen tot 190 leden en dat we de huurovereenkomst met de gemeente voor gebruik van de velden hebben vernieuwd.

  ALV – 1 april 2022

  Op 1 april jl. hielden wij de Algemene Ledenvergadering en die kreeg een bijzondere wending omdat oud-penningmeester Dick Keijer de erepenning van de KNBSB kreeg uitgeraakt voor zijn jarenlange inzet voor onze club en honk-/softbal in Amsterdam. Wij zijn Dick ongelofelijk veel dank verschuldigd voor zijn inzet over een periode van 30 jaar als bestuurslid en veel langer als vrijwilliger voor de club.

  Tijdens de ALV is ook het nieuwe bestuur (her)benoemd en dat bestaat nu uit:

  - Alexander van Aken voorzitter
  - Michiel Ellens penningmeester
  - Bas Pompert algemene zaken
  - Remco van Geelen algemene zaken

  De taak van secretaris wordt onderling verdeeld, maar er is altijd ruimte voor een nieuwe secretaris of een algemeen bestuurslid, dus mocht iemand interesse hebben: meld je aan bij het bestuur via bestuur@amsterdamnorthstars.nl.

  Veldverlichting

  Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de lichtmasten voor de veldverlichting geplaatst. Sommige lichtmasten hebben echter nog geen armaturen. Bij de bestelling en aflevering is iets fout gegaan. We wachten momenteel nog op de laatste armaturen. Ook wachten we nog op bevestiging van Liander voor de aansluiting op het lichtnet. We hebben helaas nog geen tijdslijnen gekregen voor uiteindelijke oplevering van de veldverlichting. Slagkooi De nieuwe slagkooi is inmiddels door de gemeente afgemaakt en de oude slagkooi is gerenoveerd. De gemeente heeft deze aan ons opgeleverd. Indien je de slagkooien wilt gebruiken tijdens trainingen; de sleutel van de slagkooien hangt bij de overige sleutels in het sleutelkastje in de kantine. 

  Jeugd Honkbal Weekend

  Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus organiseren wij de 2e editie van het Jeugd Honkbal Weekend. Twee dagen honkbal plezier met honkbal spelletjes, speurtocht, waterpret; pak je coach terug met een koude douche! We spelen onderlinge wedstrijden en op zaterdag is er een BBQ. De BBQ is voor jeugd en ouders, dus meld je snel aan! GEEF JE NU OP: evenementen@amsterdamnorthstars.nl !! Graag voor 27 juli a.s.

  North Stars Mixed Softbal Toernooi

  Dit mixed softbal toernooi is bedoeld voor alle senioren softbal en honkbal teams en wordt gehouden op zondag 4 september 2022. We starten om 13.00 uur voor gezamenlijke warming-up en de eerste wedstrijd start om 14.00 uur. Vanaf 17.00 uur is er een BBQ. Hiervoor bedragen de kosten 10 euro; dit is inclusief 2 drankjes, overige drankjes zijn voor eigen rekening. Geef je voor 27 augustus op bij je eigen coach en complementeer je aanmelding door 10 euro over te maken op rekeningnummer NL76INGB0004700242 ten name van Amsterdam North Stars en onder vermelding van softbal toernooi.

  Kantine

  Wij willen graag nog eens benadrukken dat er in onze kantine alleen via pinbetaling betaald kan worden. Betalingen via cash ondersteunen we niet meer. Zoals iedereen weet, stijgen de prijzen behoorlijk en zo ook de inkoop van spullen voor de kantine. De verkoopprijzen in de kantine zijn al jaren niet aangepast, maar het bestuur heeft besloten om per 1 september a.s. voor bepaalde producten iets te verhogen. Daarbij zullen producten voor de jeugd zoveel mogelijk gelijk blijven

  Jeugdcommissie

  Graag maken wij iedereen (nogmaals) attent op de gedragscode voor de jeugd:https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/959325/vrm20_224_gedragsregels_trainerscoac hes_en_begeleiders_defversie.pdf

  Tevens willen ook nog eens aandacht vragen voor de mogelijkheden van de stadspas voor kinderen van ouders met een laag inkomen: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrijetijd/stadspas/sporten-met-stadspas/

  Naast de stadspas is er ook nog het Jeugdfonds Sport en Cultuur, die ondersteuning kan bieden voor de contributie en de aanschaf van materialen. Kijk hier:

  https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/

  Collecte Fonds Gehandicaptensport

  De collecte voor het Fonds Gehandicaptensport loopt heel 2022 door en een donatie komt ten goede aan de gehandicaptensport en aan de club, nu ieder 50% krijgt van de donatie. We hebben al veel donaties ontvangen en danken iedereen die op die manier ook aan de club bijdraagt. Klik hier voor de QWR code.

  Reanimatiecursus

  Zoals eerder gemeld hebben wij, samen met Meteoor, een AED aangeschaft. Emile Beijer heeft vanuit zijn brandweer ervaring de mogelijkheid een reanimatiecursus te geven met gebruik van een AED. Emile zal in de coachapp doorgeven wanneer hij weer in de gelegenheid is een cursus te organiseren zodat de coaches het binnen de teams kunnen doorgeven. Wij moedigen iedereen aan hieraan deel te nemen! Goed om te weten: In de zomerperiode, Als Meteoor niet aanwezig is, staat de AED in onze kantine.

  Grote Club-actie

  In september gaan we ook weer loten verkopen voor de Grote Clubactie, waarbij mooie prijzen zijn te winnen en een deel van de opbrengst ook weer de club ten goede komt. Die opbrengsten kunnen wij dan weer investeren in de club, door bijvoorbeeld extra materialen in te kopen, zoals recent een nieuwe automatische ballenwerper.

  Met sportieve groet, Het bestuur