• Nieuwsbrief januari - februari 2023

  Nieuwsbrief Amsterdam North Stars                                      

   

  januari/februari 2023.                                                                                     

   

   

  Nieuw sportjaar!

  Beste leden, donateurs, ouders en lezers van deze nieuwsbrief,

  Het bestuur wenst iedereen een mooi en gezond 2023 toe en we hopen dat wij weer een volledig jaar kunnen sporten in de zaal en op het veld.

  Hopelijk wordt 2023 ook het jaar waarin wij gebruik kunnen gaan maken van de veldverlichting, wat de mogelijkheden voor trainen en spelen zal verbeteren.

  Binnen de vereniging wordt alweer druk gewerkt. De teamindelingen voor het nieuwe jaar zijn bekend en ook de zaaltrainingen zijn weer begonnen.  

   

  Algemene Ledenvergadering

  De jaarlijkse ALV staat dit jaar gepland op vrijdag 17 maart vanaf 19.30 uur bij de Jeu de Boules vereniging de Meteoor op het Perenpad!

  We zien jullie graag allemaal op de ALV, zodat we als vereniging niet alleen het afgelopen jaar kunnen evalueren maar ook een moment hebben om onder het genot van een drankje en een hapje het nieuwe seizoen in te luiden.
  Reserveer dus de datum van 17 maart 2023 – 19.30 uur in de agenda!

  De agenda en notulen van de vorige ALV worden nog voor 17 maart a.s. aan jullie toegezonden.

   

  Veldverlichting

  Over de veldverlichting hebben we helaas nog geen goed nieuws te melden. Het grote probleem is een stroomaansluiting op het net via Liander. Er zijn is het hele land lange wachtlijsten voor aansluitingen, maar met name in Amsterdam-Noord zijn de wachttijden lang. Liander heeft een schatting voor 2026 (!) afgegeven. De gemeente probeert nu een tijdelijk alternatief te regelen, maar ook hier gelden lange doorlooptijden. We gaan in maart a.s. weer verder met de gemeente in overleg over eventuele alternatieve mogelijkheden voor een eerdere stroomaansluiting.

    

  Lidmaatschap

  Uiteraard hopen wij dat iedereen ook dit jaar verbonden blijft aan de vereniging, maar mocht dat niet zo zijn, zeg dan tijdig het lidmaatschap op. Een lidmaatschap loopt van 1 januari – 31 december.

  Wanneer een opzegging in de loop van een kalenderjaar gebeurt, zijn wij genoodzaakt om wel contributie in rekening te brengen, ook omdat wij de honkbalbond dan een vergoeding moeten betalen. Houd daar rekening mee.

  Ook is het mogelijk om een jaar als niet-spelend lid te worden aangemerkt, mocht het om een of andere reden niet lukken om dit jaar te sporten. Voor deze leden geldt een lagere contributie; in 2022 was dat € 78,75.

  Ook wijzen wij graag nog een keer op de mogelijkheid van de stadspas, die geldt voor jeugdleden en voor leden van 55 jaar en ouder.

  En voor jeugdleden is er ook nog het Jeugdfonds Sport en Cultuur Amsterdam, die kunnen zorgen voor de contributie en een bijdrage voor kleding / materialen. 

  Op de website staat er meer informatie over of mail anders naar het bestuur via bestuur@amsterdamnorthstars.nl.

   

  Nieuwe Leden

  We hebben de afgelopen maanden een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Hartelijk welkom bij de club. Wij wensen jullie veel sportief succes!

  Daarnaast is er een initiatief gestart om nieuwe leden te werven bij de jeugd. Er is een poster gemaakt die men aan het verspreiden is op lagere scholen. Daardoor zijn er binnen een week 4 nieuwe aanmeldingen gekomen voor het volgen van proeflessen!

  Wij zijn als bestuur heel blij met dit initiatief en hopen dat dit tot meer leden leidt.

   

  Teaminschrijvingen

  We hebben op 21 januari jl. alle teams ingeschreven voor het nieuwe seizoen.

  Het is een behoorlijk lastige puzzel geweest. Na gesprekken met de coaches en de trainers van de diverse teams is het gelukt om hetzelfde aantal senioren- en jeugdteams in te schrijven als het afgelopen jaar.

  Helaas hebben wij niet voldoende spelers bij elkaar kunnen krijgen om het Heren 1 honkbal-team in te kunnen schrijven. Een aantal van deze spelers gaan spelen bij herensoftbal of bij een van de andere herenhonkbal-teams.

  Die leden, die nog niet te kennen hebben gegeven komend jaar graag te willen spelen en nog ingedeeld willen worden, verzoeken wij om contact op te nemen met de coaches en/of aanspreekpunt van de desbetreffende teams of neem contact op te nemen met het bestuur: bestuur@amsterdamnorthstars.nl

  We hadden de thuiswedstrijden van de honkbalteams graag gelijkelijk verdeeld over de zaterdag en de zondag. Dat is helaas i.v.m. het onverwacht uitvallen van een aantal trainers/coaches niet gelukt. 

  We hebben met het inschrijven van de teams bij de KNBSB aangegeven om de thuiswedstrijden voor de jeugdteams zoveel mogelijk in te plannen op de zaterdag. 

   

  Communicatie & Social Media

  Eind vorig jaar zijn wij als bestuur benaderd door een paar leden met ideeën om de communicatie en de social media van de vereniging naar een hoger plan te brengen en ons als vereniging beter aan de buitenwereld te presenteren.

  Wij hopen dat dit onze zichtbaarheid als club zal vergroten, nieuwe leden kan opleveren en mogelijk ook tot een aantal nieuwe sponsoren leidt.

   

  Kantine

  De kantine is een belangrijk onderdeel van de vereniging en heeft daardoor aardig wat gebruikssporen opgelopen.

  Het is dan ook tijd dat hij onder handen wordt genomen en dat er onderhoud wordt gepleegd. Sven Verboom heeft voorgesteld om met zijn team de keuken en de bar op te knappen, zodat deze er wat verzorgder eruit komt te zien.  Daar zijn wij blij mee, zodat voor het buitenseizoen de kantine er weer goed bijstaat.

   

  Sponsoring

  Naast acties als De Grote Clubactie, Collecte Fonds Gehandicaptensport en Sponsorkliks, waarmee wij ieder jaar extra geld ophalen voor de vereniging heeft het bestuur besloten om ook een samenwerking aan te gaan met de Vriendenloterij. De loterij met kans op maandelijks fantastische prijzen tot wel € 1 miljoen! 

  Dit houdt in dat onze vereniging als ‘Goede Doel’ wordt aangemerkt en deelnemers van de Vriendenloterij kunnen dan hun lot(en) koppelen aan onze vereniging. Per lot ontvangen wij dan minimaal 40% van de inleg per lot (40% van € 15,- = € 6,- per lot!).

  Aan iedereen die meespeelt in de Vriendenloterij willen wij dus vragen om onze vereniging als ‘Goede Doel’ te kiezen, zodat wij direct profiteren van de inleg. De keuze kan worden doorgegeven aan de Vriendenloterij via de telefoon, chat, social media of per brief. Klik hier voor de verschillende opties. We staan geregistreerd onder code 20706.

  En voor die leden die overwegen om mee te gaan spelen in de Vriendenloterij, om daarmee ook de vereniging te kunnen ondersteunen, verwijzen wij graag naar de website van de Vriendenloterij!
  Bij het aanmelden kan worden aangegeven welk Goede Doel wordt gesteund.

   

  Zaaltrainingen

  Hoewel de zaaltrainingen alweer even aan de gang zijn, hierbij voor de volledigheid nog een overzicht van de trainingstijden in de zaal.

   

  Zaaltrainingen jeugd

  Sinds maandag 9 januari jl. zijn de zaaltrainingen voor de jeugd weer van start gegaan.

  Het schema ziet er als volgt uit: 

   

  Trainingen

   

  De trainingstijden zijn ingedeeld in zalen en dagen. 

  Gymzaal

  Dagen + tijden

  teams

  Trainers

  Poolster

   

   

   

  Pitchertraining

  Catchertraining

  Maandag 18:30 – 19:30

  U12-1 en U12-2

  Itai en Youri

  Ronald en Remco

  Pitchertraining

  Catchertraining

  Maandag 19:30 – 20:30

  U15-1 en U15-2

  Itai en Youri

  Ronald en Remco

  Pitchertraining

  Catchertraining

  Maandag 20:30 – 21:30

  U21 –H1, H2

  Tom de Blok

  Ronald Visser

   

  Zaterdag  09:00 – 10:30

  U12-1

  Stephan, Manuel, (Sven)

   

  Zaterdag  10:30 – 11:30

  BM1

  Martha, Helen en Olivier

   

  Zaterdag  11:30 – 13:00

  U12-2

  Boris, Dylan, Olivier

  Twiskeschool

   

   

   

   

  Woensdag 19:00 – 20:30

  U15

  Sven, Remco, Ronald

  Krijtmolen

   

   

   

   

  Dinsdag 19:00 – 21:00

  U21

  Soufiane, Pieter, Olivier

  Mgr Bekkerschool

   

   

   

   

  Vrijdag 20:30 – 22:00

  U21

  Soufiane, Pieter, Olivier

   

  Zaterdag 12:00 – 13:30

  U15-1

  U15-2

  Ronald, Remco

  Sven

   

  Bijzonderheden

   

  Bij de jeugd is er dringend behoefte aan extra hulp om te helpen met trainingen en/of coaching. 

   

  • Voor U12-2 zoeken wij nog een trainer!

   

  Vragen over de trainingen en dergelijke kunnen worden gesteld aan de jeugdcommissie via: 

  jc@amsterdamnorthstars.nl.

   

  Zaaltrainingen senioren

  De senioren trainen op basis van het volgende schema:

   

  Gymzaal

  Dagen + tijden

  teams

  Trainers

  Poolster

   

   

   

  Pitchertraining

  Catchertraining

  Maandag 20:30 – 21:30

  U21 – H1, H2

  Tom De Blok

  Ronald Visser

   

   

   

   

  Twiskeschool

  Woensdag 20:30 – 22:00

  DS1

  Jose

   

   

   

   

  Mgr Bekkerschool

  Donderdag 20:00 – 21:30

  HS1

  Sabri Somer

   

  Donderdag 21:30 – 23:00

  H1

  Sven Verboom

   

  Vrijdag 20:30 – 23:00

  H2

  Julius/Emiel

   

  Zaterdag 13:30 – 15:00

  H1

  Sven Verboom

   

  Vrijwilligers

  Zoals ook in eerdere nieuwsbrieven vermeld, kan de vereniging nog vrijwilligers gebruiken om er voor te zorgen dat wij trainingen, wedstrijden, kantine en het sportcomplex kunnen blijven draaien.

   

  Bij de jeugd is er dringend behoefte aan extra hulp om te helpen met trainingen en/of coaching.

  Zo is men momenteel dringend op zoek naar een extra trainer voor U12-2 maar we zijn ook op zoek naar een extra coach voor de jeugd.

   

  Daarnaast hebben we binnen het bestuur ook behoefte aan versterking. We missen onder andere een secretaris en een algemeen bestuurslid.  

   

  Mocht er interesse zijn om de vereniging te helpen, neem dan contact op met het bestuur via  bestuur@amsterdamnorthstars.nl.

   

  Samen maken wij de vereniging, dus we hopen dat er extra handen bijkomen.

   

  Scheidsrechterscursus

  Verder wijzen wij graag op onderstaande aankondiging van de KNBSB over een nieuwe scheidsrechterscursus. Mogelijk dat er leden zijn, die hieraan willen deelnemen:

   

  Cluster Amsterdam, organiseert in samenwerking met KNBSB-opleidingen en Amsterdam Pirates, de U2 cursus voor honk/softbal scheidsrechters.

   

  De cursus bestaat uit 3 dagdelen van 2 ½ uur:

   

  -        2x theorie

  -        1x praktijk in de zaal

  -         

  De avonden duren van 19.30 t/m 22.00 uur.

   

  1e theorieavond op maandag 3 april a.s.

  2e theorieavond op dinsdag 11 april a.s.

  Praktijk in de Pirates-sporthal op maandag 17 april a.s.

   

   

  Voor de vereniging zijn nieuwe scheidsrechters altijd welkom, want zonder scheidsrechters kunnen wij ook geen wedstrijden organiseren!

   

   

  Amsterdam, januari / februari 2023

   

  Bestuur Amsterdam North Stars