• Nieuwsbrief februari 2021

  Algemene Ledenvergadering 2021

  In maart 2020 was onze Algemene Ledenvergadering (ALV) een van de eerste bijeenkomsten die vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan. We hebben in het restant van het jaar geen mogelijkheid gezien de ALV (in fysieke vorm) doorgang te laten vinden. We vinden het als bestuur echter hoog tijd worden om, ondanks de nog altijd aanwezige beperkingen, toch een ALV te organiseren en hebben deze vastgesteld op vrijdag 12 maart aanvang 19.30 uur. Zet deze datum alvast in je agenda. We gaan er van uit dat dit een digitale Zoom vergadering zal zijn.

  De agenda van deze ALV is als volgt:

  • Opening
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2019
  • Jaarverslag 2019 en 2020
  • Financieel jaarverslag 2019 en 2020
  • Verslag kascontrole commissie
  • Vaststelling en goedkeuring begroting 2021
  • Bestuursverkiezingen en samenstelling bestuur
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Paul Mak, Dick Keijer en Fred Suurs
  • W.v.t.t.k. en rondvraag
  • Sluiting

  We komen binnenkort bij jullie terug met de verdere details van de agenda. Aangezien digitaal vergaderen een prachtige oplossing is, maar ook zijn beperking kent, willen we graag zoveel mogelijk vragen en opmerkingen van jullie vooraf ontvangen, zodat we op 12 maart deze efficiënt kunnen behandelen. Stuur je vragen en opmerkingen dus alvast naar bestuur@amsterdamnorthstars.nl

  Tevens willen we nu al aangeven dat er een aantal vacatures in het bestuur zijn. Iedereen die zich voor het bestuur zou willen aanmelden, of daar wat meer informatie over zou willen horen kan zich bij het bestuur melden via bestuur@amsterdamnorthstars.nl.

  Daarnaast hebben we op korte termijn dringend en nieuwe wedstrijdsecretaris senioren nodig. Het betreft een wedstrijdsecretaris voor de heren honkbal teams (3 teams) en de werkzaamheden zijn dus relatief beperkt.

  Opleidingen via de bond
  Sinds eind vorig jaar is er een samenwerking tussen de bond (KNBSB) en de verenigingen in onze regio ter bevordering van het niveau en het aantal gekwalificeerde scheidsrechters en scorers. Dennie Milosevic en Emile Beijer zijn voor onze club de Vereniging Contact Officials.

  Momenteel zijn zij bezig om een samenwerking met de Pirates tot stand te brengen om gezamenlijk met meerdere verenigingen uit de regio scheidsrechter- en scorercursussen te organiseren. Pirates is een goede partner hierin omdat zij over een grote accommodatie beschikken. Spoedig willen we mensen die geïnteresseerd zijn in een van de opleidingen aanmelden. Dus lijkt het je wat om een wedstrijd als scheidsrechter te leiden of vanuit de dug-out de officiële score bij te houden, geef je dan op bij Dennie of Emile.

  Voordat je de cursus scheidsrechter of scorer begint moet je eerst een kort spelregelbewijs halen, wat online gedaan kan worden via de website van de bond. Deze cursussen kunnen ook door niet-leden gedaan worden en de kosten worden door de club vergoed. We vragen ook ouders van onze jeugdspelers om te reageren.

  Voor verdere info:
  Dennie Milosevic: d.milosevic@innoord.nl
  Emile Beijer: eb3590@gmail.com

  Ga je binnenkort weer wat bestellen via Bol.com / thuisbezorgd.nl / Coolblue / MediaMarkt en vele anderen doe dit dan via Sponsorkliks en sponsor daarmee de vereniging! De link staat ook op de website; vanuit daar kun je dan doorklikken naar de webshop en krijgt de vereniging een stukje commissie over jouw aankoop zonder dat dit jou wat extra kost!