• Corona updates

  Check het NIEUWS voor de laatste info
  Klik hier voor het PROTOCOL
  Check LINKS voor leuke tips om thuis te doen

   

 • Nieuwsbrief april

  Beste leden,
   
  Deze week hebben we vanuit de overheid kunnen vernemen dat een deel van het verbod om te mogen sporten in clubverband is opgeheven; de jeugd (verdeeld in de groepen t/m 12 jaar en 13 - 18 jaar) kan weer beginnen met trainen. Dit zal nog wel onder stringente voorwaarden moeten gebeuren, die zijn vastgelegd in protocollen en richtlijnen die zijn opgesteld door het NOC*NSF, de sportbonden en de gemeenten. Ook vanuit de KNBSB zijn protocollen opgesteld, waar wij ons aan moeten houden: Klik hier voor de link naar de KNBSB

  Wij zijn als bestuur uiteraard verheugd dat we weer naar ons veld kunnen om te gaan trainen, ook als is het voorlopig alleen maar met de jeugd. We zullen wel alle protocollen moeten volgen en dat zal wel even wennen zijn en in een aantal gevallen ook niet makkelijk zijn. Toch hechten wij eraan om ook hier nog maar eens te benadrukken dat we als vereniging de verantwoordelijkheid hebben naar onze leden, onze omgeving en onszelf om de opgestelde richtlijnen te allen tijde te volgen.
  We zullen als bestuur dus toezien op naleving van de protocollen en hopen daarin ook op ondersteuning en begrip vanuit de leden en de ouders van jeugdleden.
   
  De jeugdcommissie is momenteel, in afstemming met het bestuur, hard aan het werk om een trainingsschema voor de jeugdteams op te zetten en te bekijken hoe precies de richtlijnen op te volgen en hoe en wanneer het sportpark opengesteld kan worden. Daarin zijn we ook afhankelijk van de gemeente. Vanuit de jeugdcommissie zullen de betreffende teams worden geïnformeerd.
   
  Algemene Ledenvergadering
  Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland stond voor vrijdag 13 maart 2020 was een van de eerste slachtoffers van het lockdown beleid. Het bestuur heeft overlegd of wij de ALV eventueel via digitale weg zouden kunnen organiseren.

  Het bestuur heeft besloten om de ALV voorlopig uit te stellen totdat wij deze weer fysiek kunnen organiseren. Redenen hiervoor zijn dat er momenteel (nog) geen wettelijke basis is om besluiten te nemen op een ALV via digitale weg (hoewel er wel aan een noodwet wordt gewerkt) en dat er op dit moment geen prangende zaken binnen de vereniging spelen die onmiddellijke stemming vereisen.

  Hierop hebben de bestuursleden Dick Keijer en Paul Mak (die op de ALV zouden aftreden als bestuurslid) aangegeven het huidige jaar als bestuurslid vol te maken en mee te helpen onze vereniging door deze bijzondere tijden te loodsen.  De overige bestuursleden hebben dit aanbod gretig geaccepteerd.


  Contributie 2020
  Ten aanzien van de contributie voor 2020 hebben wij eerder gemeld dat deze niet (zoals gebruikelijk) vanaf 1 april zullen innen, maar de ontwikkelingen even af te wachten. Het bestuur zal half mei (als er hopelijk wat meer duidelijkheid is over het restant van ons seizoen) een besluit nemen over de contributie voor 2020.
   
  We zullen een zorgvuldige afweging maken tussen de continuïteit van de vereniging en de financiële draagkracht van onze leden. Zoals gesteld, we komen hier half mei bij jullie op terug.
   
  Contributie 2019
  Helaas heeft het bestuur geconstateerd dat ondanks herhaalde herinneringen nog niet alle leden de contributie voor 2019 hebben betaald. Contributie is essentieel voor een vereniging en onderdeel van de jaarlijkse budgetten, die wij begroten om de club draaiend te kunnen houden.

  Niet betalen van de contributie kan ook leiden tot royement van leden, die meer dan een jaar achterstand hebben in de betaling van de contributie. En dat royement kan ook gevolgen hebben voor het team, waarin een niet-betalend lid speelt. Bij een tekort aan spelers zal een team - noodgedwongen - uit de competitie worden teruggetrokken.

  We rekenen er dan ook op dat de uitstaande contributies nog worden betaald, zodat alle teams straks ook de competitie kunnen hervatten.

  Keep safe en tot snel,
  Bestuur Amsterdam North Stars
   
  In memoriam Jan Voet

  Op 16 april jl. is tot ons groot verdriet Jan Voet overleden. Jan was voor de Amsterdam North Stars van grote waarde en deed vele taken, waar nooit iemand om hoefde te vragen; het was altijd geregeld. Wat een verlies dat Jan niet meer op ons sportpark komt. Als lijnentrekker, kantinebeheerder, sleutelbewaarder en kritisch toeschouwer was Jan een vaste waarde binnen onze vereniging. We zullen hem dan ook vreselijk gaan missen. We houden Jan in onze herinnering als de sympathieke tuindorper die altijd op het sportpark aanwezig was.
   
  Wij wensen Martha, Robin en Jelly, Marjan en Martin en de kleinkinderen heel veel sterkte.