• De Algemene verordening gegevensbescherming in werking vanaf 25 mei 2018.
    Ook Amsterdam North stars verwerkt persoonsgegevens.

    De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van kracht en bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. De AVG zal de privacy rechten van mensen scherper gaan waarborgen.
    Amsterdam North Stars verwerkt ook persoonsgegevens van haar leden en relaties. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant zijn. In het privacy-beleid (https://www.amsterdamnorthstars.nl naar gedragsregels en dan Privacy-beleid) geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Amsterdam North Stars.

    Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Amsterdam North Stars kun je terecht bij het bestuur van Amsterdam North Stars of door een email te sturen aan de secretaris ( secretariaat@amsterdamnorthstars.nl) of contact opnemen met de vertrouwenspersonen wanneer u anoniemer wil reageren via https://www.amsterdamnorthstars.nl naar gedragsregels en dan vertrouwenspersoon.